Ceza Avukatı


CEZA AVUKATI

CEZA AVUKATI NEDİR?

Ceza avukatı, Türkiye’ de genellikle ceza davalarına bakan avukat olarak bilinmektedir. Sosyal hayatta vatandaşlar, ceza davalarıyla ilgili kendisine yardımcı olacak avukat ararlarken, “ceza avukatı” adı ile arama ve araştırma yapmaktadırlar. İletişime geçtikleri avukata da genellikle hangi davalara baktığını sorarlar. Şunu önemle vurgulamak isteriz ki avukatlık mesleğinde hukuki açıdan herhangi bir dal veya branşlaşma durumu söz konusu olmayıp; bir avukat her türlü davada müvekkilini temsil etmeye haizdir. Yani avukatlıkta; “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi bir dal bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bazı avukatlar, her türden davayı almak istememektedir. Kendisini geliştirdiği, en iyi bildiği ve tecrübe edindiği davaları almak istemektedirler. Bu sebepten dolayı da ceza avukatı gibi bir kavram ortaya çıkmıştır. Yani kısaca ceza avukatı, ceza hukukunun konusuna giren işlerde etkin olarak faaliyet sürdüren avukat olarak tanımlanmaktadır.

CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Günümüzde benim mahkemeyle veya avukatla hiçbir işim olmaz diyen bir insan bile şunu çok iyi bilmelidir ki, hukuki uyuşmazlıkla herkes bir gün karşı karşıya kalabilir. Bu alan ceza hukuku ile de ilgili olabilir. Ceza hukukuyla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan insanlar genellikle panikler ve ne yapacaklarını bilemezler. Kendilerinin çaresiz olduğunu düşünürler. Bu durumda alanında uzman bir ceza avukatı ile görüşülmesi ve ondan yardım alınması tavsiye edilmektedir. Ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri kişiler, ceza avukatı ile birebir görüşme sağlamalıdır. Bu görüşmeler genellikle avukatın kendi bürosunda gerçekleşmektedir. Görüşme neticesinde şahıslar, avukatın kendisine anlattığı bilgiler ışığında güven duyduğu bir avukatla anlaşmalıdır. Çünkü avukatlık esasen bir güven ilişkisine dayanmaktadır. Yani ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişilerin avukatla yüz yüze görüşme sağlaması ve inandığı, güven duyduğu bir avukatla yola beraber devam etmesidir. 

CEZA AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Türkiye’ de kural olarak her vatandaş ceza mahkemelerinde kendi savunmasını özgür bir şekilde ceza avukatı olmaksızın tek başına yapabilmektedir. Ancak bu durumun istisnaları bulunmaktadır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, belirli durumlarda müdafi tayinini zorunlu tutmuştur. Örneğin alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada kişinin istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur. Bu suça örnek olarak nitelikli cinsel saldırı suçunu verebiliriz. Bu suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişiler, baronun görevlendireceği bir ceza avukatı veya kendi tutacağı özel müdafi ile birlikte hareket etmek zorundadırlar. Özel müdafinin gelmesi ve dosyaya vekâlet sunmasıyla birlikte barodan atanan ceza avukatının görevi sona ermektedir.

CEZA AVUKATI TUTARSAM KESİN SONUÇ SAĞLAR MIYIM?

Ceza avukatları, müvekkillerine ceza davasıyla ilgili asla yüzde yüz taahhüt vermemelidir. Çünkü bir avukat, ceza davasıyla ilgili her ne kadar öngörüde ve çıkarımda bulunsa da yargılamanın ileriki aşamalarında hangi delillerle karşılaşacağını ve nasıl bir tanık beyanı ile karşı karşıya geleceğini bilemez. Ceza avukatları, hukuki olaylara objektif ve gerçekçi bir biçimde yaklaşmalı ve müvekkilini boş yere ümitlendirmemelidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hangi fiil ve eylemlerin suç sayıldığı açıkça belirtilmiş olup; belirtilen suç fiilleri gerçekleşmiş ise elbette bu durumun ceza hukukunda bir yaptırımı olacaktır. Netice itibariyle ceza avukatlarının her davada beraat ettirmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak ceza avukatı, müvekkilinin haklarını mahkemeler önünde sonuna kadar korur, gözetir ve onun en az ceza alması veya hiç ceza almaması için gerekli bütün çalışmayı hukuki olarak yürütür.  

CEZA AVUKATI NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

Ceza avukatlarının esasen ne iş yaptığı merak edilen bir durumdur. Ceza avukatları müvekkillerinin ceza hukukuyla ilgili olarak karşılaşmış olduğu problemi çözmek için çalışma yürütürler. Bu kapsamda ceza avukatları;

  • Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine giren davalarda müvekkillerini temsil ederler.
  • Tutuklanan sanık veya şüpheliler için tutuklama kararına itiraz edeler.
  • Savcılık aşamasında müvekkilinin haklarını korurlar.
  • Aleyhe kararları istinaf veya temyiz ederler.
  • Ceza hukuku ile ilgili danışmanlık faaliyetleri yürütürler.

Yukarıda belirtilen çalışmalar, ceza avukatlarının sıklıkla yürüttüğü faaliyetlerdir.

CEZA AVUKATLARI, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatlar, vekâletname bulunmasa da ceza dava dosyalarını inceleyebilirler. Ancak ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor ise bu durumda avukatın dosya inceleme talebi reddedilir. Yani vekâletname bulunsa dahi gizlilik kararı bulunan dosyaları inceleyebilmek mümkün değildir. Ceza avukatları soruşturma aşamasında vekâletname olmaksızın dosyayı takip edebilirken, kovuşturma aşamasında ise vekâletname ibrazı zorunludur. Ceza avukatları, vekâletname olmadan ceza dava dosyasından fotokopi alamazlar. Bu sebeple ceza davasında avukatın dosyayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için vekâletname olmazsa olmazdır.

AĞIR CEZA AVUKATI, TUTUKLU BİR KİŞİDEN NASIL VEKÂLET ALIR?

Günümüzde vekâletnameler, herhangi bir noterden çıkarılabilir. Bu işlem sırasında noterler, vatandaşlardan kendi kimlikleri ile vekâlet vereceği ağır ceza avukatının bilgilerini isterler. Ancak tutuklu şahısların özgürlüklerinin kısıtlı olması sebebiyle, notere şahsen gidebilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple tutuklu kişilerin yakınları, cezaevinin yakınında bulunan noterlerle anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşma neticesinde noterler, tutuklu bulunan şahsın yanına giderek ceza evinde görüşme sağlar ve vekâletname çıkarma işlemini cezaevinde gerçekleştirirler. Ağır ceza avukatları veya şahsın yakınları daha sonra noterin yanına giderek çıkarılan vekâleti elden alabilirler.

İSTANBUL’ DA CEZA AVUKATI ARIYORUM, TAVSİYE ÜZERİNE AĞIR CEZA AVUKATINA GİTMELİ MİYİM?

Ceza avukatı arayan insanlar genellikle en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu arayış sürecinde şahıslar genellikle tavsiye üzerine ceza avukatına giderler. İstanbul’ da ceza avukatı ve ağır ceza avukatı sayısı bir hayli fazla olup; bu sebeple ceza avukatı tavsiyesi önemli bir ölçüdür. Şahıslar, her ne kadar tavsiye üzerine ağır ceza avukatına gitseler de esasen güvendikleri ve olumlu kanaat getirdikleri tecrübeli bir ceza avukatıyla yola devam etmelidir.  Ceza avukatı arıyorum İstanbul’ da hangi semte gitmeliyim diye tereddüt yaşıyorsanız şunu açıkça söyleyebiliriz ki İstanbul’ un her semtinde ceza hukukuyla ilgilenen birçok avukat bulunmaktadır.