Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

(……………..) SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE

SUNULMAK ÜZERE

(……………..) SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE 

SORGU NO                       :……../…… Sorgu – (……/…… Soruşturma No)

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ  :……………………  TC: ………………….  Adres: …………………..

MÜDAFİ                            ………………………

KONU                                Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ 

         Şüphelinin tutuklanması hukuka aykırı olup; tutukluluğa itiraz ediyoruz. Tutuklama kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesindeki “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” hükmü ile Anayasa’ nın 19. maddesinde belirtilen “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği” hükmü esas alınarak verilmelidir. Anayasanın 19. Maddesi uyarınca suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişilerin; kaçmalarının, delilleri yok etmesinin veya değiştirmesinin önlenmesi maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde tutuklama mümkün olabilir. Şüphelinin tutuklanması için yasal hiçbir şart oluşmamıştır. CMK 109’ da ki adli kontrol hükümlerinin tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekmektedir. Şüpheli için adli kontrol hükümleri uygulanmadan doğrudan şüphelinin tutuklamaya hükmedilmesi hukuka açıkça aykırıdır. AİHM içtihatları uyarınca da tutuklama en son uygulanması gereken koruma tedbiri olarak belirtilmiştir. Ayrıca:

  • Şüphelinin kaçma şüphesi bulunmamaktadır. 
  • Şüpheli sabit ikametgâh sahibidir. 
  • Şüphelinin delilleri karartması mümkün değildir. 

Açıklanan sebeplerle tutukluluğa itiraz etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : CMK, Anayasa, AİHS ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklamış olduğumuz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle:

1-Şüpheli hakkında tutuklama kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini,

2- Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 ve devamı hükümleri uyarınca “adli kontrole” çevrilmesini; şüpheli müdafi olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDEN 

ŞÜPHELİ ……………… 

MÜDAFİ AV. ………………

tutuklama kararına itiraz dilekçesi indir