Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

TUTUKLAMA NEDİR?

Tutuklama, suç işlediğine ilişkin olarak kuvvetli ve yoğun suç şüphesi altında bulunan kimselerin mahkemenin kesin hükmünden önce özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Sanık veya şüphelilerin kaçmasını engellemek ve delillerin korunması için mahkemece başvurulan bir yoldur.  Tutuklama kararını sadece hâkim verebilmekte olup; Cumhuriyet Savcılarının tutuklama yetkisi bulunmamaktadır. Cumhuriyet Savcıları şahsın tutuklanması için mahkemeye sevkini yapar ve mahkemeye tutuklama talebinde bulunabilir. Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. Tutuklama kararı, çok ağır bir koruma tedbiri olup; adli kontrol hükümlerinin öncelikli olarak uygulanması gerekmektedir. Asıl olan tutuksuz yargılamadır.

TUTUKLANAN KİŞİ SERBEST BIRAKILMASINI İSTEYEBİLİR Mİ?

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 104 uyarınca soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir. Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir. Dosya Bölge Adliye Mahkemesine veya Yargıtay’ a geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki karar, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir.

TUTUKLAMALA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

(……………..) NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

SUNULMAK ÜZERE

(……………..) SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE 

SORGU NO                       :……../…… Sorgu – (……/…… Soruşturma No)

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ  :……………………  TC: ………………….  Adres: …………………..

MÜDAFİ                            ………………………

KONU                                Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ 

         Şüphelinin tutuklanması hukuka aykırı olup; tutukluluğa itiraz ediyoruz. Tutuklama kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesindeki “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” hükmü ile Anayasa’ nın 19. maddesinde belirtilen “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği” hükmü esas alınarak verilmelidir. Anayasanın 19. Maddesi uyarınca suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişilerin; kaçmalarının, delilleri yok etmesinin veya değiştirmesinin önlenmesi maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde tutuklama mümkün olabilir. Şüphelinin tutuklanması için yasal hiçbir şart oluşmamıştır. CMK 109’ da ki adli kontrol hükümlerinin tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekmektedir. Şüpheli için adli kontrol hükümleri uygulanmadan doğrudan şüphelinin tutuklamaya hükmedilmesi hukuka açıkça aykırıdır. AİHM içtihatları uyarınca da tutuklama en son uygulanması gereken koruma tedbiri olarak belirtilmiştir. Ayrıca:

  • Şüphelinin kaçma şüphesi bulunmamaktadır. 
  • Şüpheli sabit ikametgâh sahibidir. 
  • Şüphelinin delilleri karartması mümkün değildir. 

Açıklanan sebeplerle tutukluluğa itiraz etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : CMK, Anayasa, AİHS ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklamış olduğumuz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle:

1-Şüpheli hakkında tutuklama kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini,

2- Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 ve devamı hükümleri uyarınca “adli kontrole” çevrilmesini; şüpheli müdafi olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih: ..../..../............

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDEN 

ŞÜPHELİ ……………… 

MÜDAFİ AV. ………………tutuklama kararına itiraz dilekçesini indir.docx