Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

(……………) SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE

(……………) SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE 

DEĞİŞİK İŞ NO                          ………/……… Sorgu – (………/……… Soruşturma No)

ADLİ KONTROL KARARINA 

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ            ……………………

MÜDAFİ                                      ……………………

KONU                                          Adli kontrol kararına itirazlarımızdan ibarettir

AÇIKLAMALARIMIZ 

         Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup; adli kontrol kararına itirazlarımızı sunuyoruz. Şüphelinin suç işlediğine ilişkin dosyada hiçbir somut delil mevcut değilken şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

         Şüphelinin sabit ikametgâh sahibi olması, bu nedenle kaçmasının söz konusu olmaması sebepleriyle de adli kontrol kararına itiraz etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 : TCK, CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle şüpheli hakkında ……….. tarihinde verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz ediyoruz. İtirazımızın kabulü ile adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

ADLİ KONTROL KARARINA 

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ ……………. 

MÜDAFİ AV. ……………. 

adli kontrol kararına itiraz dilekçesini indir