Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ NEDİR?

Suç duyurusu dilekçesi, yasalar tarafından suç olarak kabul edilen bir eylemi gerçekleştiren failin cezalandırılması ve hakkında ceza soruşturması başlatılması için savcılığa verilen dilekçedir. Suç duyurusu, genellikle hakkı ihlal edilen ve suçtan zarar gören mağdurlar tarafından yapılmaktadır. Suç duyurusu dilekçesi diğer bir tabirle “Şikâyet Dilekçesi” olarak isimlendirilmektedir. Kanunen suç duyurusu dilekçesi sözlü veya yazılı olarak yapılabilmektedir; ancak günümüzde genellikle şikâyet dilekçesi yazılı olarak yapılmaktadır. 

SUÇ DUYURUSU NASIL YAPILIR, ŞİKÂYET DİLEKÇESİ NEREYE TESLİM EDİLİR?

Suç duyurusu dilekçesi uygulamada genellikle Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 158. Maddesinde ihbar ve şikâyetin yapılabileceği makamlar açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ KAÇ GÜN İÇERİSİNDE VERİLMELİDİR?

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73. Maddesi uyarınca soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabi olan suçlar hakkında şikâyet etmeye yetkili kimsenin suç fiilinin ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden itibaren 6 ay içerisinde şikâyette bulunması gerekir. Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden herhangi birisi 6 aylık bu süreyi kaçırırsa diğer kişilerin şikâyet hakkını olumsuz etkilemez. 

ŞİKÂYET DİLEKÇESİ HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

Suç duyurusu dilekçesi hazırlanırken dilekçenin en üst başlığında dilekçenin teslim edileceği yer bilgisi belirtilmelidir. Örnek: “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına”. Akabinde şikâyet edenin adı soyadı, TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri yer almalıdır.  Şüphelinin adı soyadı, TC numarası ve iletişim bilgileri biliniyorsa mutlaka yazılmalıdır. Şüphelinin adı ve soyadı bilinmiyor ise şüpheli kısmına “Faili Meçhul” yazılır. Suç duyurusu dilekçesi hazırlarken mutlaka suç tarihinin yazılması ve olayın anlaşılır bir şekilde izah edilmesi gerekir. Şikâyet edenin suç vasfını yanlış nitelendirmesi önemli değildir. Anlatılan olay örgüsüne göre ilgili suç tipi yetkili makam tarafından tespit edilir. Dilekçenin son kısmında şüphelinin ilgili suç maddelerinden dolayı cezalandırılması talep edilmektedir.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

T.C. 
.......... 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
ŞİKAYET EDEN              Ad Soyad: ………. TC……… Adres:………. Telefon no:………. 


ŞÜPHELİ                        : ………. numaralı telefonu kullanan tanımadığım şahıs 


SUÇ TARİHİ                   : …/…/……… 


SUÇ KONUSU                : Şahsıma yapılan hakaret ve tehdit sebebiyle suç duyurusu dilekçesi 


AÇIKLAMALARIM 
 
…/…/……… tarihinde akşam saatlerinde evimde bulunduğum esnada kullanmış olduğum ………. numaralı cep telefonuma whatsapp üzerinden ………. numaralı telefon üzerinden “ş.refsiz, seni öldüreceğim göreceksin” yönünde hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderilmiştir. Whatsapp ekran görüntüsü işbu suç duyurusu dilekçesi ekinde sunulmuştur. Şahsıma tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderen numarayı ve şahsı hiçbir şekilde tanımıyorum. Açıklamış olduğum tüm sebeplerle şüpheli şahsın yakalanıp ilgili suç maddelerinden cezalandırılması için işbu suç duyurusu dilekçemi saygılarımla arz ediyorum. 


HUKUKİ NEDENLER      TCK ve ilgili mevzuat 

DELİLLER                       : Whatsapp kayıtları, tanık beyanları ve her türlü delil    

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kim olduğunu ve ne amaçla bu mesajı gönderdiğini bilmediğim şüphelinin şahsıma hakaret içerikli mesaj göndermesi ve tehdit etmesi sebebiyle ve resen gözetilecek diğer suç maddelerinden dolayı cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih: …/…/………) 

ŞİKÂYET EDEN 
 ………
DİLEKÇE EKLERİ
1- Whatsapp yazışmasına ilişkin ekran görüntüsü