Cinsel Suçlar Avukatı

CİNSEL SUÇLAR AVUKATI KİME DENİR?

Türk Ceza Kanunumuzda “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında cinsel saldırı (TCK 102), çocukların cinsel istismarı (TCK 103), reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104), cinsel taciz (TCK 105) suçları düzenlenmiş olup; genellikle bu belirtilen suç tipleri üzerinde faaliyet yürüten ve müvekkillerinin hakkını savunan avukatlar, cinsel suçlar avukatı olarak adlandırılmaktadır. Cinsel suçlar için kanunda öngörülen ceza miktarı ele alındığında bu suçların bir kısmı Asliye Ceza Mahkemelerinde görülürken diğer bir kısmı ise Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Cinsel suçlara bakan avukatlar, sadece sanıkların ve şüphelilerin haklarını savunmayıp; aynı zamanda müşteki ve mağdurların haklarını da savunmaktadırlar. Cinsel suçlar, hukukumuzda çok ağır yaptırımlara bağlandığı için savunma yaparken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Bu hususta insanlar genellikle cinsel davalara bakan avukatların yardımına ihtiyaç duyarlar. 

1- CİNSEL SALDIRI: 

Bir kişinin cinsel davranışla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi ile oluşur. Mağdurun, suç failini şikâyet etmesi üzerine fail 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda fail 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel saldırı eyleminin vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda fail 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. 

2-ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI:

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde fail hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde faile verilecek ceza istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda ise 5 yıldan az olamaz. 

3- REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ: 

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmemiş olan çocuklarla cinsel ilişkiye giren kişi, mağdurun şikâyeti üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç eyleminin mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikâyet aranmaksızın faile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 

4- CİNSEL TACİZ: 

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Cinsel taciz eyleminin çocuğa karşı işlenmesi durumunda faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

cinsel suçlara bakan avukatlar

CİNSEL SUÇLARA BAKAN AVUKATLAR NASIL SAVUNMA YAPARLAR?

Cinsel suçlarda savunma yapılırken öncelikle karşılaşılan cinsel suç iddiasının ve dosyadaki mevcut delil durumunun incelenmesi gerekir. Bunun için eğer dosyada gizlilik kararı mevcut değil ise müdafi tarafından dosya fotokopisi alınır. Karşılaşılan suç iddiası ile ilgili emsal teşkil etmesi için lehe olan Yargıtay Kararları araştırılır ve dosyaya sunulur. Eğer cinsel iddia ile karşılaşan sanık veya şüpheli tutuklu ise cezaevinde avukat ile görüş sağlanır ve müvekkilin tutukluluk haline itiraz edilir. Müvekkilin lehine bir delilin bulunması halinde dosyaya sunulur ve tanık delili de mevcut ise soruşturma aşamasında savcıya, kovuşturma aşamasında ise mahkemeye dinletilir. Soruşturma aşamasında sunulan savunma dilekçesinde savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi (takipsizlik kararı) vermesi talep edilir. Kovuşturma aşamasında yani mahkeme aşamasında ise beraat kararı verilmesi talep edilmektedir. Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa ceza verilmesi halinde müdafi, kararı istinaf ve sonrasında kanun yolu açık ise Yargıtay aşamasına götürüp kararın bozulmasını talep etmektedir. Sanığın mahkemede cinsel suçtan beraat etmesi halinde katılan veya Cumhuriyet Savcısı beraat kararının bozulması için üst mahkemede itiraz edebilmektedir. Bu noktada müdafi, gerekli görülmesi durumunda beyan dilekçesi sunmaktadır.

İSTANBUL’ DA CİNSEL SUÇLARA BAKAN EN İYİ AVUKATI BULABİLİR MİYİM?

Cinsel suçlarla ilgili davaları olan insanlar genellikle ceza davasının takibi için cinsel suçlara bakan en iyi avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu doğrultuda bireyler, çevrelerindeki tanıdık avukatlara veya tavsiye üzerine bir ceza avukatına gitmektedirler. Yine cinsel davalarla karşılaşan insanlar internet üzerinden “cinsel istismara bakan avukatlar”, “cinsel suçlar avukatı” anahtar kelimeleriyle araştırma yapmaktadırlar. Cinsel suçlar, ülkemizde sıklıkla karşılaşılan suçlardan olup; birçok avukat bu suçlarla ilgili davalarda müdafilik veya vekillik yapmaktadır. İstanbul ilinde de cinsel suçlarla ilgili birçok dava dosyası derdest olup; İstanbul’ da faaliyet yürüten birçok avukat bu dosyaları avukatlık ilkeleri uyarınca en iyi şekilde takip etmektedir. Cinsel davalara bakan avukatlar, davayı en iyi şekilde takip etmek için hukuki bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaktadırlar. Bu kapsamda cinsel suçlarla ilgili yeni çıkan Yargıtay Kararlarını ve değişen kanun maddelerini takip etmektedirler.

CİNSEL SUÇLARDA AVUKAT TUTMAZSAM CEZA ALIR MIYIM?   

Cinsel suçlarda çoğu zaman mağdur çocuk ve mağdur kadının beyanları esas alınarak sanıklara ceza verilmektedir. Bu sebeple savunmanın son derece dikkatli ve düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir. Cinsel suçlara bakan ceza avukatları, bu noktada devreye girmekte olup savunmanın etkin bir şekilde yapılması açısından büyük rol oynar. Ancak şu husus unutulmamalıdır ki iyi avukat her zaman beraat kararı alır diye bir kural bulunmamaktadır. Çünkü her dosya birbirinden farklı olup; karar verilirken öncelikli olarak suç iddiası ve mevcut delil durumu göz önüne alınır. Bu sebeple avukat, müvekkiline beraat ve tahliye yönünde kesin taahhütlerde bulunamaz. Ceza avukatı öncelikli olarak benzer dosyalarda ne yönde karar verildiği noktasında müvekkilini aydınlatır ve kararın lehe verilmesi için gereken çalışmayı yürütür. Cinsel suçlarla karşılaşan kişilerin ileride pişmanlık duymamaları için tecrübeli bir avukattan yardım almaları her zaman için tavsiye edilmektedir.

cinsel suçlar avukatı

CİNSEL SUÇLARDA DAVA NE KADAR SÜREDE KESİNLEŞİR?

Ceza davalarında karar verilme süresi ile kararın kesinleşme süresi aynı değildir. Mahkeme cinsel suç dosyasında karar verdikten sonra karara karşı davanın taraflarına şartlar oluştuğu takdirde itiraz hakkı vermektedir. Bu noktada verilen karara avukat tarafından itiraz edilmesi, çoğu zaman dosyanın incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi’ne ve Yargıtay’ a gitmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum dosyanın kesinleşme süresini uzatmaktadır. Bir dosyada karar verilebilmesi için gerekli bütün delillerin toplanması ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ceza dava dosyasında taraf sayısının çok fazla olması da dosyanın karara çıkma süresinin uzamasına sebebiyet veren bir durumdur. Çünkü her bir tarafa tebligat çıkarılması ve tarafların ifadelerinin tek tek alınması zaman alan bir durumdur. Ortalama olarak günümüzde bir ceza dosyası 1-2 yıl içerisinde karara çıkmaktadır. Kararın istinaf edilmesi ve sonrasında Yargıtay yolu açık ise Yargıtay’ a gönderilmesi halinde dosyanın kesinleşme süresi yaklaşık 4-5 yıl sürebilmektedir. Hatta bazen bu süre daha da fazla uzayabilmekte olup; dosya dava zamanaşımına dahi uğrayabilmektedir.  

CİNSEL SUÇTAN CEZA ALIRSAM AVUKATA YİNE DE ÜCRET ÖDER MİYİM?

Hiçbir avukat, müvekkiline sana ceza aldırmayacağım veya lehine karar alacağım gibi taahhütlerde bulunamaz. Bu sebeple bir ceza dosyasında müvekkilin olumsuz bir karar alması, avukatın ücrete hak kazanamayacağı anlamına gelmemektedir. Avukat, bir ceza dosyasında üzerine düşen bütün sorumluluğu ve görevleri yerine getirmekle mükelleftir. Bu sebeple avukat, görevini yerine getirdiği takdirde anlaşılan avukatlık ücretine de hak kazanmaktadır. Ceza mahkemesinde yargılanan sanık, ceza aldığında dahi itiraz, istinaf veya Yargıtay yolu açık ise avukat bu kanun yollarına başvurarak görevini karar kesinleşinceye kadar yerine getirmektedir. Kararın kesinleşmesi ile avukatın o dosyadaki görevi de sona ermektedir.

CİNSEL SUÇLAR AVUKATI, TUTUKLU BİR ŞAHISTAN NASIL VEKÂLET ALIR?

Avukatın bir mahkeme dosyasından fotokopi alabilmesi ve dosyada müvekkili adına işlem yapabilmesi için vekâletname gereklidir. Tutuklu olmayan şahıslar herhangi bir notere giderek istediği avukata kolayca vekâletname çıkarabilmektedirler. Ancak şahsın tutuklu olması halinde notere gitmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda tutuklu şahsın bir yakını veya avukat cezaevi yakınlarındaki herhangi bir notere başvurarak tutuklu şahsın bilgilerini verip; noterde çalışan personelin cezaevine gitmesini sağlamaktadırlar. Noter personeli cezaevine giderek tutuklu şahıstan vekâlet alıp; akabinde ilgili avukata bu vekâleti ulaştırmaktadır. Görüldüğü üzere şahsın tutuklu olması, bir avukata vekâlet veremeyeceği anlamına gelmemektedir. Cinsel suçlar yönünden vekâlette özel bir yetkiye gerek olmayıp; genel dava vekâletnamesi çıkartılması avukat için yeterlidir.

CEZA AVUKATI – AĞIR CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Fatih Yaşar’ a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.