Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara (KYOK) İtiraz Dilekçesi Örneği

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK KARARI) NEDİR? 

Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen bir soruşturma dosyasında suç işlendiğine ilişkin olarak yeterli şüpheye ve suç deliline ulaşamadığı takdirde ve kovuşturma olanağının bulunmaması halinde şüpheli hakkında iddianame düzenlemez ve kamu davası açılmaz. Bu durumda savcılık tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) eski kanundaki tabiriyle Takipsizlik kararı verilmektedir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye tebliğ edilmekte olup; kararda itiraz hakkı, süresi ve itirazın yapılacağı mercii gösterilmektedir.             

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ NEREYE VE KAÇ GÜN İÇİNDE YAPILIR? 

KYOK kararı (takipsizlik kararı) suçtan zarar gören şahsa tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edebilir. İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller açıkça belirtilir. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabul edilmemesi halinde kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmediği takdirde aynı fiilden dolayı kamu davası açılmamaktadır.

SAVCILIK TARAFINDAN VERİLEN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA (TAKİPSİZLİK KARARINA) İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………. SULH CEZA MAHKEMESİNE 
Gönderilmek Üzere 
………. CUMHURİYET SAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO        ………./………. 

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ ………. 

ŞÜPHELİ                        ………. 

KONU                            Savcılık tarafından …./…./…….. tarihinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara (KYOK) itiraz dilekçesinden ibarettir  

AÇIKLAMALARIM          

Şüpheli ………. isimli şahıs .…/…./........ tarihinde evimin önünde beni darp etmiş olup; bu suç eylemi neticesinde vücudumda kemik kırığı meydana gelmiştir ve kolumda çeşitli yerlere dikiş atılmıştır. Olaydan hemen sonrası tarafımca hastaneden darp raporu alınmış ve savcılığa şüphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Ancak şüpheli soruşturma aşamasında yapmış olduğu suç eylemini inkâr etmiş ve yalancı tanıklar dinletmiştir. Olaya ilişkin olarak sunmuş olduğum kamera görüntüsü de savcılık tarafından hiç izlenmemiş ve hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kamera görüntülerinde her şey açık olup; izlendiği takdirde şüphelinin suçlu olduğu açıkça görülecektir. Açıklanan tüm bu sebeplerle Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen KYOK kararına itiraz etme zarureti hâsıl olmuştur.  

SONUÇ VE İSTEM       Yukarıda açıklamış olduğum nedenlerle kamera görüntüsü izlenmeden eksik inceleme sonucu verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ediyoruz ve bu kararın kaldırılmasını talep ediyoruz. (Tarih: …./…./……..)

MÜŞTEKİ 
……….