Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME NEDİR?

Soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabi olan suçlarda, suçtan zarar gören müşteki veya katılanın şikâyetini geri çekmesi ve bu durumu ilgili makamlara yazılı veya sözlü olarak bildirmesidirÖnemli olan husus, şikâyetten vazgeçme iradesinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde ispatlanmasıdır. Şikâyetten vazgeçilmesi soruşturma aşamasında yapılmış ise savcılık tarafından takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) verilir. Kovuşturma aşamasında ise mahkemece düşme kararı verilir. Şikâyetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür. Hüküm kesinleştikten sonra şikâyetin geri alınmasının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

ŞİKÂYETİNİ GERİ ALAN TARAF, TEKRAR ŞİKÂYETÇİ OLABİLİR Mİ?

Şikâyetinden vazgeçen taraf aynı fiil ile ilgili olarak şüpheli veya sanıktan şikâyetçi olma veya kamu davasına katılma hakkını kaybeder. Şikâyetten vazgeçme beyanından geri dönülmesi yani şikâyetten vazgeçmeden vazgeçme hukuken mümkün değildir.  Takibi şikâyete tabi olmayan suçlar yönünden soruşturma aşamasında şikâyetçi olunmaması, yargılama sırasında davaya katılmaya engel teşkil etmemektedir. 

SANIK, ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME BEYANINI KABUL ETMEK ZORUNDA MIDIR?

Müşteki veya katılan taraf her ne kadar şikâyetinden vazgeçmiş olsa da yargılama neticesinde düşme kararı verilebilmesi için sanığın da şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmesi gerekir. Bu hususta sanık, şikâyetin geri alınmasını kabul etmeyerek düşme kararı yerine kendisine beraat kararı verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Çünkü beraat kararı sanığın daha lehine bir karardır. Şikâyetten vazgeçmenin kabul edilmemesi halinde yargılamaya devam olunur ve mahkeme tarafından mahkûmiyet kararı verilmesi gerekiyor ise bu durumda düşme kararı verilir. Eğer şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanık hakkında cezalandırmaya yeterli bir delil elde edilemediyse ve sanığın masum olduğu anlaşılırsa bu durumda beraat kararı verilir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA (SAVCILIK AŞAMASINDA) ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

T.C. 
………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO        

MÜŞTEKİ                       

KONU                            

AÇIKLAMALARIMIZ 

Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosyaya ilişkin olarak şüpheli ………. hakkında her kadar ………. suçundan dolayı şikayetçi olsam da şikayetimden vazgeçiyorum.   

SONUÇ VE İSTEM         : Şikâyetten vazgeçme beyanımın kabul edilmesini ve şüpheli ………. hakkında takipsizlik kararı verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih: …/…/……..) 


MÜŞTEKİ 
……….

KOVUŞTURMA AŞAMASINDA (MAHKEME AŞAMASINDA) ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

T.C. 
………. MAHKEMESİNE

DOSYA NO                    

MÜŞTEKİ/KATILAN       

KONU                            

AÇIKLAMALARIMIZ 

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyaya ilişkin olarak sanık ………. hakkında her kadar ………. suçundan dolayı şikayetçi olsam da şikayetimden vazgeçiyorum.   

SONUÇ VE İSTEM         : Şikâyetten vazgeçme beyanımın kabul edilmesini ve sanık ………. hakkında düşme kararı verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih: …/…/……..) 

MÜŞTEKİ/KATILAN 
……….