Genital Muayene Suçu (TCK Madde 287)

GENİTAL MUAYENE SUÇU VE CEZASI NEDİR? (TCK MADDE 287)

         Genital muayene suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci bölümünde adliyeye karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Genital muayene suçunun daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir:

TCK MADDE 287

Genital muayene 

Madde 287- 

(1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

      Bu suç tipi ile korunmak istenen hukuksal yarar; insan onurunun ve bedeninin korunmasıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu öncesinde yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın kızlık zarı (hymen) muayenesi yapılabilmekteydi. Bu durum toplumsal düzeni ve cinsel dokunulmazlığı olumsuz etkilemekteydi. Belirtilen durumun oluşturduğu travmalar ve etkiler intiharlara dahi sebebiyet vermekteydi. Bu sebeple kamusal düzenin korunabilmesi amacıyla genital muayene suçuna Türk Ceza Kanununda yer verilmesi son derece isabetli olmuştur.

SUÇUN FAİLİ KİMDİR?

         Genital muayene suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun faili genital muayeneye gönderme ve muayene yapma şeklinde söz konusu olabilir.

         Genital muayeneye gönderme bakımından kanun özel bir şart aramamış olup; herkes suçun faili olabilmektedir. Örnek olarak bir babanın veya annenin kızını zorla iç beden muayenesine yani “genital muayeneye göndermesi halinde suç söz konusu olur. Hatta hakim veya savcı kararı olmaksızın bir polisin dahi mağduru genital muayeneye göndermesi halinde de suç oluşur. Önemli olan bu hususta alınmış bir hakim ve savcı kararının olup olmamasıdır.

         Genital muayeneyi yapan açısından ise suçun faili sağlık personelidir. Genital muayene yapan kişinin bu hususta yetkili bir sağlık personeli olması şartı bulunmaktadır. Yine hukuken alınmış bir hakim ve savcı kararı olmaksızın yetkili sağlık personelinin muayene yapması da genital muayene suçunu oluşturur.

SUÇUN MAĞDURU KİMDİR?

         Genital muayene suçunun mağduru açısından cinsiyet ayrımı ve yaş ayrımı gözetilmemiştir. Kadın, erkek, çocuk herkes bu suçun mağduru olabilmektedir. Suçun mağduru zorla genital muayeneye götürülen kişidir.

GENİTAL MUAYENE SUÇUNUN MADDİ UNSURU NEDİR?

         Suçun maddi unsuru TCK 287/1 de somut bir şekilde belirtilmiş olup; yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya genital muaneyi yapan kişi hakkında ceza uygulanmaktadır. Genital muayene, üreme organında veya anüs bölgesinde yapılan tıbbi incelemedir.

GENİTAL MUAYENE SUÇUNUN MANEVİ UNSURU NEDİR?

               Genital muayene suçu kasten işlenebilen bir suç olup; suçun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

            5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 287/2 maddesi uyarınca bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayenelerde suç söz konusu olmamaktadır.

GENİTAL MUAYENE SUÇU ŞİKÂYETE TABİ BİR SUÇ MUDUR?

         Genital muayene suçu şikâyete tabi bir suç olmayıp; şikâyet şartı aranmaksızın ilgili makamlar soruşturma ve kovuşturmayı resen yerine getirmektedir. Yani mağdur şikâyetini geri alsa dahi soruşturma ve kovuşturma devam etmektedir.

GENİTAL MUAYENE SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

         Genital muayene suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

CEZA AVUKATI – AĞIR CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Fatih Yaşar’ a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.