Üsküdar Ceza Hukuku Avukatı

ÜSKÜDAR CEZA AVUKATI

Üsküdar Ceza Avukatı Fatih Yaşar, ceza hukuku alanında bireylerin karşılaştığı hukuki problemlerin çözümünde müvekkillere ceza hukuku alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Üsküdar Ceza Avukatı bu kapsamda:

  • Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesinin görevine ilişkin ceza davarında,
  • Tutuklama kararına itiraz edilmesi noktasında,
  • Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evresinde, 
  • İstinaf başvurusu, temyiz ve karar düzeltme gibi itiraz hususlarında,
  • Ceza hukuku ile ilgili tüm danışmanlık faaliyetlerinde, 

Hizmet vermektedir.

ÜSKÜDAR CEZA HUKUKU AVUKATLARI NASIL ÇALIŞIR?

Üsküdar ceza hukuku avukatları, ceza hukuku ve ceza yargılamasında müvekkillerine ceza alanında hizmet verirken her avukat gibi öncelikle mesleğin onuruna yakışır şekilde, mesleki etik kuralları ve ilkelerine riayet ederek mesleğini ifa etmelidir. Kendisini vekil veya avukatla temsil ettiren bireyler, ceza dava dosyasının durumu ile ilgili ceza avukatından bilgi almalı ve bu konuda aydınlanmalıdır. Sanıklar veya şüpheliler özellikle ceza mahkemesinde yargılandığı veya yargılanacağı suçun alt ve üst sınırını merak etmektedirler. Bu kapsamda ceza avukatı, ceza kanununun ön gördüğü ceza miktarını müvekkiline belirtmelidir.

ÜSKÜDAR’ DA AĞIR CEZA AVUKATI VEYA CEZA AVUKATI NELERE BAKAR?

Avukat, mahkemeler veya yargı önünde gerçek veya tüzel şahısların haklarını savunan, yol gösterici özelliği bulunan kişilere verilen isim olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde her ne kadar Üsküdar’ da ağır ceza avukatları ve ceza avukatları gibi terimler türemiş olsa da bu terimlerin kullanılması hukuken yanlıştır. Çünkü avukatlar, her türden davaya bakmaya ehildirler. Yani ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi nitelendirmelerin yapılması doğru değildir. Uygulamada ceza davasına bakan avukatlar ve ağır ceza davasına bakan avukatlarceza avukatı olarak bilinmektedir. Bu kapsamda Üsküdar ceza avukatlarının, ceza hukukunun konusuna giren işlere ve davalara baktığı bilinmektedir.

ÜSKÜDAR AĞIR CEZA AVUKATLARI ÜCRETİ NE KADARDIR?

Üsküdar ceza avukatları ücreti; işin niteliği, suç tipi, dosyada sanık veya şüpheli sayısı, temsil edilen kişinin tutuklu olup olmaması gibi duruma göre değişkenlik göstermektedir. Ceza Avukatı ücretleri, her avukata göre değişkenlik gösterse de alt sınırı Türkiye Barolar Birliğinin resmi gazetede yayımladığı asgari ücret tarifesindeki ücretten az olamaz. Bu tarife her yıl güncellenmekte olup; resmi gazetede açıklanmaktadır. Bu hususta daha net bilgi edinmek için bir ceza avukatı ile birebir görüşme sağlanması daha kesin sonuçlar doğurur.